Licenčna pogodba za Surfblocker

Pred začetkom uporabe programske opreme Surfblocker preberite prosim to licenčno pogodbo. Uporaba programske opreme je dovoljena le v skladu s pogodbenimi določili.

1. PROGRAMSKA OPREMA

Izraz »programska oprema« predstavlja program Surfblocker v izvedbi 5.0, vse njegove posodobitve, dodatne kode za uporabo programa, ki jih posreduje Kārlis Blumentals, navodila za uporabo in s programom povezane programske komponente, medije, tiskana gradiva ter »online« dosegljivo elektronsko dokumentacijo.

2. AVTORSKA ZAŠČITA

Programska oprema je avtorsko zaščitena v skladu z »2004-2014, Kārlis Blumentals«. Programska oprema se uporablja v obliki plačane uporabnine za licenco in je ni mogoče kupiti.

3. TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME

Uporaba programske opreme je z določenimi funkcionalnimi omejitvami brezplačna le v fazi njenega testiranja. Uporaba programske opreme brez funkcionalnih omejitev je plačljiva v obliki nakupa uporabnine oziroma licence in njene registracije. V nasprotnem primeru vas prosimo, da odstranite iz vašega računalnika programsko opremo. Informacije o pogojih in postopkih plačila uporabnine za programsko opremo ter njeno registracijo najdete na spletni strani www.internetna-odvajalnica.si/nakup. Programsko opremo lahko v obdobju testiranja uporabljate na različnih računalnikih.

4. REGISTRIRANA VERZIJA

Po plačilu uporabnine za programsko opremo lahko le to uporabljate na toliko računalnikih kot ste plačali uporabnin. Vsako plačano in registrirano programsko opremo lahko uporabljate na primarnem in prenosnem računalniku. Eno kopijo programske opreme lahko varnostno kopirate in arhivirate. V ostalih primerih ni dovoljeno ne delno ne celotno kopiranje registrirane programske opreme. V primeru, ko je registrirana kopija programske opreme nameščena na omrežnem strežniku ali drugi napravi za shranjevanje podatkov, morate plačati uporabnino za vsak računalnik, na katerem se uporablja programska oprema. Licence za programsko opremo ni dovoljeno uporabljati z izmenično uporabo programske opreme med različnimi računalniki. Vse pravice, ki izvirajo iz plačila registrirane programske opreme v skladu s to pogodbo, so trajno prenosljive le v primeru, ko prenesete vse kopije programske opreme in se prejemnik strinja s pogoji licence. Vse pravice, ki niso izrecno odobrene na podlagi te licenčne pogodbe, ostajajo v lasti podjetja Kārlis Blumentals.

5. IZJAVA

TPROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "KOT JE", BREZ KAKRŠNEKOLI POGODBENE ALI PREDPISANE GARANCIJE, TO VELJA TUDI ZA VSE OSTALE OBLIKE PRODAJNIH JAMSTEV, KI IZVIRAJO IZ POSEBNIH NAMENOV IN DOLOČIL. AVTORJI PROGRAMSKE OPREME NE ODGOVARJAJO V NOBENEM PRIMERU ZA MOREBITNO ŠKODO, VKLJUČNO Z NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI IZHAJA IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME ALI NEOBVEŠČENOSTI O MOŽNOSTIH RAZLIČNIH OBLIK ŠKODE. UPORABNIK POTRJUJE Z NAKUPOM UPORABNINE (LICENCE) ZA PROGRAMSKO OPREMO DOLOČBE IN POGOJE IZ TE LICENČNE POGODBENE, JIH JE PREBRAL, JIH RAZUME IN SE Z NJIMI STRINJA.

6. AKTIVACIJA IN POTRJEVANJE LICENCE

Programska oprema lahko ob aktivaciji licence dostopa v stik z oddaljenimi strežniki prek spletnih povezav in tam zaključuje postopek aktivacije ter potrjuje pravico do uporabe programske opreme na tem računalniku. Med tem procesom ne bo prenesen ali razkrit noben osebni podatek, izjemo lahko predstavlja le IP naslov, ki šteje v nekaterih državah med osebne identifikacijske podatke. Z uporabo programske opreme se strinjate s prenosom teh podatkov.

7. POSREDOVANJE

Programska oprema se lahko prosto posreduje v prvotno nespremenjeni in neregistrirani obliki. Posredovanje mora vsebovati vse datoteke iz prvotne distribucije. Distributer ne sme za to zahtevati denarnega nadomestila.

8. DRUGE OMEJITVE

Programske opreme ni dovoljeno spreminjati, izvajati obratnega inženiringa, razstavljati ali razstaviti na noben način, vključno s spreminjanjem ali odstranjevanjem sporočil ali sporočilnih oken. Nobenega dela programske opreme ne smete spremeniti. Podjetje Kārlis Blumentals si pridržuje vse pravice do morebitnega spreminjanja programske opreme. Najem, zakup ali posoja programske opreme ni dovoljena.

9. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Podjetje PR Studio Ribica d.o.o. se zavezuje, da bo z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki ravnalo skrbno in jih varovalo ter obdelovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podjetje PR Studio Ribica d.o.o. uporablja s tem namenom različne varnostne tehnologije, ki pomagajo zaščititi podatke pred nepooblaščenimi osebami. Podjetje PR Studio Ribica d.o.o. ne odgovarja v nobenem primeru, če uspe tretji osebi priti na kakršenkoli način do teh podatkov, naj bo ta nelegalen (npr. vlom) ali legalen (npr. odločba sodišča). Podjetje PR Studio Ribica d.o.o. ni odgovorno, če dopusti dostop državnim in drugim organom, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje RS pravico do dostopa do teh podatkov.

Vsi osebni podatki, ki bodo prek spletne strani www.internetna-odvajalnica.si pridobljeni za namen izvedbe spletnega nakupa, bodo v uporabi izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila ter s tem povezanih dokumentov. Hkrati dovoljuje uporabnik, da podjetje, ki je upravljalec spletne strani, zbirko osebnih podatkov obdeluje za namene: vzorčenja, anketiranja, statistične obdelave, ugotavljanja uporabe storitev, prilagajanja ponudbe in segmentacije, tržnega raziskovanja, obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih, pošiljanja e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanja uporabnikov o storitvah spletnega mesta www.internetna-odvajalnica.si ter za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

Navedene podatke lahko podjetje PR Studio Ribica d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

10. PRENEHANJE

Veljavnost te pogodbe preneha v primeru neizpolnjenih njenih določb in pogojev uporabe. V primeru prenehanja licence morate vse kopije programske opreme uničiti. Pri prekinitvi veljavnosti tega dovoljenja (licence) ne omejujejo podjetje Kārlis Blumentals morebitne druge zakonske pravice.

V primeru nerazumevanja vsebine licenčne pogodbe lahko dobite dodatne informacije neposredno pri podjetju Kārlis Blumentals oziroma prek elektronske pošte info@internetna-odvajalnica.si.

Surfblocker © 2004-2017 Karlis Blumentals